Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 23. 4. 2023

22. 4. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

23.4.

3. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za Danu, Anežku a Dominiku

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

24.4.

Památka Obrácení sv. Augustina, biskupa, učitele církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

25.4.

Svátek sv. Marka, evangelisty 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

26.4.

Památka sv. Ludolfa z premonstrátského řádu, biskupa, mučedníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

27.4.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

28.4.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za farnost

Sobota

29.4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve, patronky Evropy

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

30.4.

4. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá na úmysl kněze

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Aktuální informace k procesu volby pastorační rady: Kandidáti byli vyzváni k napsání několika řádků o sobě a k zaslání fotografie a souhlasu GDPR na email farnosti do 26. 4. 2023Díky těm, kdo tak již učinili. Příští neděli 30. 4. zveřejnění kandidátů na vnitřních vývěskách. Více na stránkách farnosti zde.

Kdo by chtěl, může se účastnit mariánského putování do Hájku u Unhoště, které se bude konat v sobotu 13. 5. Informace u pana Víta Ossendorfa (kontakt a informace v předsíni kostela, a také zde).

Nejbližší setkání seniorů – první čtvrtek v měsíci 4. 5. na faře.

Nejbližší ranní farní kafe – v neděli 7. 5. na faře.

Farní den – začátkem června, v neděli 4. 6. v areálu u fary .


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií. Je tak možnost se zastavit na malou chvíli k modlitbě nebo jen ke ztišení.