Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k neděli 30. 4. 2023

29. 4. 2023

Přehled bohoslužeb ve farnosti:

Neděle

30.4.

4. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za zemřelého Jana Červeného

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Pondělí

1.5.

Sv. Josefa dělníka

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Úterý

2.5.

Svátek Přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov 7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Středa

3.5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Čtvrtek

4.5.

Památka sv. Atanáše, biskupa, učitele církve

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro veřejnost

Pátek

5.5.

 

7:15

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

11:00

kaple Milosrdného Samaritána (viz ÚVN): mše svatá pro zaměstnance a obyvatele domova Vlčí mák

17:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za dar života

Sobota

6.5.

 

8:00

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

Neděle

7.5.

5. neděle velikonoční A

8:30

farní kostel sv. Norberta: mše svatá za dar života a požehnání pro rodinu

10:45

kaple Panny Marie Andělské: mše svatá

 

Farní ohlášky:

Na vnitřních vývěskách jsou již informace k volbě Pastorační rady. S farníky, kteří kandidaturu přijali se můžete během následujících týdnů seznámit. Volba proběhne poslední neděli v květnu 28. 5. při bohoslužbách. Více informací si, prosím, přečtěte na zmíněné vývěsce před nebo po bohoslužbách. Také zde.

Setkání seniorů je ve čtvrtek 4. 5. na faře.

Farní kafe v neděli 7. 5. na faře.

V sobotu 13. 5. se můžete účastnit poutě v Hájku u Unhoště. Program je na vývěsce v předsíni a na stránkách zde. Další informace u pana Víta Ossendorfa, kterému díky za organizaci.

Setkání Ekonomické rady farnosti bude v pondělí 15. 5. v 19.00 na faře.

Farní den se plánuje na neděli 4. 6. v areálu u fary.  Setkání Pastorační rady  k němu bude v pondělí 22. 5. v 19.00 na faře a jsou tam vítáni i všichni další farníci, kteří by chtěli pomoct s organizací či programem.

Jak bylo již ohlášeno před časem, rodiče, kteří mají zájem o první svaté přijímání pro své děti, ať mne do konce tohoto týdne kontaktují na farním emailu.

Na vnitřní vývěsce jsou již informace k poutnímu zájezdu do Svaté země (6. - 13. 11. 2023). Přihlašuje se přímo CK, od které každý obdrží všechny další informace (smlouvu i upřesněný program). Předběžný program a pokyny k přihlášení jsou k dispozici u vnitřní vývěsky a zdePouť je společná ze třech farností, kapacita je proto omezená, přihlaste se co nejdříve.

Na vývěsce v předsíni najdete program Májových v bazilice Panny Marie Nanebevzaté na Strahově. V naší farnosti se můžete připojit k modlit přede mší svatou.


Příležitost k svátosti smíření v kostele sv. Norberta je obvykle přibližně půlhodiny přede mší svatou, v kapli Panny Marie Andělské a kapli Milosrdného Samaritána pak dle individuální domluvy s přítomným knězem.

Předsíň kostela sv. Norberta bývá přes den obvykle otevřena k modlitbě před Eucharistií.